måndag 12 mars 2012

OM ATT UTNYTTJA OCH OMVANDLA ENERGI

Ibland hör man människor prata om att de inte kan ta sig samman och göra det de vill för att de saknar energi. Det finns dessutom de som hävdar att de skulle kommit längre än vad de gjort, om det inte var för personer i deras omgivning som stjäl deras energi. Det kan också hända att det finns de som i positiv mening menar att de har fått ny energi efter att till exempel  ha varit på weekendresa eller på föreläsning med en inspirerande talare. Vi uttrycker oss alltså utifrån perspektivet att vi kan få energi från yttre stimuli, men att vår egen energi också kan bli förbrukad.

Jag har de senaste åren arbetat med coaching och min utgångspunkt har sedan utbildningen varit att jag skulle bli något slags kraftverk för mina klienter. När jag har haft klienter som jag känt inte har lyft sig under vår period tillsammans, har jag utgått från att jag har gjort något fel. Som tur är, har en stor del av min bekantskapskrets - till skillnad från mig - akademiska examina inom naturvetenskapliga ämnen. De har påmint mig om energiprincipen och jag forskade även vidare i ämnet som en modern människa gör, dvs genom att konsultera Wikipedia.

Ordet energi kommer från grekiskans (naturligtvis) ἐνέργεια (energeia),som betyder arbete. Som fysikalisk storhet beskriver energi något med potential att medföra förändring, rörelse eller någon form av uträttat arbete. Energi kan vara lagrad (potentiell energi eller lägesenergi) eller något som överförs (kinetisk energi). Den totala energin i ett slutet system bevaras alltid och kan bara överföras från en energiform till en annan och aldrig skapas eller förintas. Detta faktum – energins oförstörbarhet – kallas energiprincipen.

Ni som läste fysik i gymnasiet kommer kanske ihåg uträkningar av energiomvandlingar som baserade sig på tesen att vid fritt fall är summan av rörelseenergi och lägesenergi konstant. Vid en elastisk stöt mellan två eller fler kroppar är summan av alla kinetiska energier bevarad med undantaget av den värmeutveckling som friktionen mellan kropparna föranleder, men då omvandlas läges- eller rörelseenerin till termisk energi.

Men vad är detta för något, tänker du kanske nu? Är detta en fysiklektion eller är det ett inlägg om utveckling av individer och organisationer? Hur kan detta appliceras på mänskliga relationer och individers förmåga att göra Aktiva Val? Här följer tre tillämpningar: 

  • Om vi utgår från att du är ett slutet system, så är din energi konstant. Du kan omvandla all din potentiella energi till rörelseenergi.  Istället för att vara, kan du göra. Du kan välja att lägga din energi på att sitta i soffan eller på att utföra aktiviteter som för dig någonstans. Att vara arbetslös är ett tillstånd, men att vara arbetssökande är en aktivitet som förhoppningsvis tar dig framåt. Ett annat exempel är att jag anser att det är mer än bara en språklig skillnad på att vara chef och att arbeta som chef. Det första uttrycket andas maktposition (dvs lägesenergi) medan det andra antyder att det utgörs av aktiviteter som pekar på en riktning (dvs rörelsenergi).
  • I ett slutet system kommer det totala inflödet av energi in i systemet vara lika med det totala utflödet från det samma och detta gäller alla system hela tiden. Det betyder att även om du känner att du får ny energi av att ha läst en riktigt bra självhjälpsbok, är detta en chimär eftersom i de oberoende slutna system som är du och boken, kan inte du ta energi från boken för då måste du ge någon energi tillbaka till den. (I fysikalisk mening är det enda sättet för en bok att omvandla sin lägesenergi till kinetisk energi att en yttre kraft kastar den mot t.ex. en vägg). Du hade den energin hela tiden - du behövde bara bli påmind om att du kan omvandla den till rörelseenergi. I föreläsningssituationen eller - varför inte - i samtal med coachen, kan det mycket väl vara så att ni utbyter energi med varandra. Om du upplever att du får energi av Föreläsaren eller Coachen, är det säkert så att han får energi av att föreläsa eller coacha. I interaktionen mellan människor sker ett energi-ombyte som ger en fräsch känsla för alla inblandade. 
  • När två eller flera personer arbetar med varandra, blir gruppens totala energi summan av individernas energi med undantaget av den friktion eller irritation, som interaktionen mellan individerna föranleder. När vi arbetar som ledare eller grupputvecklare är vår största utmaning att omvandla alla våra medarbetares potentiella energi till rörelsenergi som leder verksamheten framåt samtidigt som vi  minimerar värmeutveckling - eller negativ energi som vi säger i dagligt tal. För om vi ska utgå från att en organisation är ett slutet system kommer denna negativa energi att bli kvar i systemet - "det sitter i väggarna" - och då ställs ledaren inför en ännu större utmaning, nämligen att omvandla tillbaka denna energi till rörelsenergi till organisationens nytta.  

Du kanske tycker att hela resonemanget låter som en förenkling. Energiprincipen gäller inom mekaniken för föremål. Skillnaden mellan föremål och människor, är att vi har en vilja och en egen möjlighet att påverka vår energiomvandling. Samtidigt innebär det att vi har ansvar för hur vi väljer att lägga vår energi. Vi kan inte skylla från oss på att det finns energitjuvar runt om oss som tar all vår kraft från oss. Och även om vi menar det i positiv mening, kan det ses som ett tecken på nedvärdering av oss själva när vi pekar ut andra människor som våra energikällor. För det är också i någon mån att frånhända sig ansvaret för sin egen omvandling från  potential till rörelse.

Ge dig istället själv credit för att du letat upp en mentor eller coach eller gått på en inspirerande föreläsning. I interaktionen mellan människor sker ett energiombyte som ger både dig och andra en uppfräschning.

Själv har alltid sagt att jag får en massa energi av att lyssna på rock'n'roll. Med resonemanget ovan får jag väl säga att jag blir påmind om att jag har en massa energi och blir motiverad att omvandla den till aktiviteter.
Det är det som fortfarande händer i mig när jag knyter näven i fickan med Springsteeen vrålande i lurarna:

Talk about a dream; try to make it real
You wake in the night with a fear so real
You spend your life waiting for a moment that just don't come
Well don't waste your time waiting

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar